Jak sprawdzić treść księgi wieczystej nieruchomości?

Sprawdzenie księgi wieczystej to jedna z najważniejszych rzeczy w przypadku zakupu nieruchomości albo jej odziedziczenia. Można dowiedzieć się z niej wielu przydatnych rzeczy na temat jej stanu prawnego czy też samych właścicieli. Co to jest księga wieczysta oraz jak uzyskać do niej dostęp? Podpowiadamy!

Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to dokument, przypisany do nieruchomości gruntowej, budynkowej czy też lokalowej, w którym znajdują się najważniejsze informacje określające jej stan prawny. Obecnie mają one formę elektroniczną, dzięki czemu bez problemu można sprawdzić ich treść bez wychodzenia z domu. Służy temu dedykowany System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (system EKW) dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (Ekw.ms.gov.pl).

Każda księga wieczysta posiada swój własny unikalny numer. Żeby sprawdzić wpisy zawarte w dokumencie prowadzonym dla interesującej nas nieruchomości, wystarczy skorzystać ze wspomnianego systemu EKW – po podaniu w przeglądarce numeru księgi wieczystej bezpłatnie uzyskamy do niej wgląd. Jest to dokument jawny, co oznacza, że może zrobić to każdy.

Z reguły księga wieczysta dotyczy jedynie jednej nieruchomości, chociaż istnieją wyjątki. Zdarza się, że jeśli jeden właściciel posiada kilka położonych obok siebie działek, nie mają one oddzielnych ksiąg, a są wyszczególnione w jednej. W takim przypadku przy sprzedaży czy przepisaniu jednej z nich, należy wyodrębnić ją do osobnej księgi wieczystej.

Więcej przydatnych informacji na temat spraw dotyczących ksiąg wieczystych można znaleźć na portalu Ksiegi-wieczyste.org.

Czego można się dowiedzieć z księgi wieczystej?

Każda księga wieczysta dzieli się na cztery działy:

  • Dział I-O – „Oznaczenie nieruchomości”
  • Dział I-Sp – „Spis praw związanych z własnością”
  • Dział II – “Własność”
  • Dział III – “Prawa, roszczenia i ograniczenia”
  • Dział IV – “Hipoteka”

Każdy z działów dostarcza informacji o innym charakterze. W pierwszym z nich znajdują się szczegółowe dane adresowe nieruchomości, a w tym jej numer, a także prawa związane z jej własnością np. dotyczące użytkowania wieczystego.

Drugi dział dotyczy już stricte jej właścicieli. Znajdują się w nim informacje dotyczące tego, do kogo należy nieruchomość. Jeśli mowa tutaj o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, są tam wzmianki nie o właścicielach, a o uprawnionych.

W trzecim dziale księgi wieczystej można znaleźć wpisy o innych istotnych kwestiach, a w tym o ograniczeniach i roszczeniach. Mogą być tam wpisane informacje o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, sposobie zarządu nieruchomością wspólną czy służebności mieszkania.

Bardzo istotnym działem księgi wieczystej jest dział ostatni, czyli czwarty. Znajdują się w nim bowiem wpisy hipotek. Można więc sprawdzić w nim czy dana nieruchomość jest zadłużona lub czy jej właściciel nie ma nieuregulowanych zobowiązań wobec US lub ZUS, które stanowią hipotekę przymusową.

Jak uzyskać dostęp do księgi wieczystej?

Jak widać, z księgi wieczystej można uzyskać wiele przydatnych informacji. Nic więc dziwnego, że wiele osób stara się uzyskać do niej dostęp decydując się na zakup działki czy mieszkania na rynku wtórnym, a także w przypadku spraw spadkowych. Najprościej wyszukać księgę wieczystą po numerze. Wystarczy wpisać go do systemu EKW, a następnie przejść do istotnego dla nas działu.

W jaki sposób uzyskać do niej dostęp nie posiadając takiego numeru? Jest to możliwe na podstawie dokładnego adresu lokalu lub numeru działki. Służą temu internetowe wyszukiwarki, chociaż należy wspomnieć, że ich bazy nie obejmują wszystkich nieruchomości. Na podstawie adresu czy numeru działki można również postarać się uzyskać numer księgi wieczystej kontaktując się z wydziałem ksiąg wieczystych właściwego dla niej sądu rejonowego – w tym przypadku należy jednak uzasadnić swój interes prawny do nieruchomości.